De website is geüpdatet en alle ondersteunende documenten en formulieren zijn hier nu terug te vinden. https://www.ketenzorgwf.nl/formulieren-2/

Zo is er een stroomdiagram voor uniform registreren en een lijst waarin te zien is welke specialist ouderengeneeskunde (SO) gekoppeld is aan welke praktijk. Nieuw is de handleiding voor het organiseren en uitvoeren van een multidisciplinair overleg.

Mocht u nog niet deelnemen aan het zorgprogramma ouderen maar wel interesse hebben, de informatie om te starten met het zorgprogramma is ook hier te vinden.

Daarnaast staan er op de website het volledige zorgprogramma https://www.ketenzorgwf.nl/zorgprogammas/ en zelf gemaakte filmpjes met uitleg over verschillende onderdelen https://www.ketenzorgwf.nl/e-learning-kko/

Voor vragen over het zorgprogramma ouderen kunt u terecht bij Annet Wind, kaderhuisarts ouderengeneeskunde a.wind@zorgkoepelwf.nl of Angela Mulder, ketencoördinator amulder@ketenzorgwf.nl