Het Diabetes Zorgsysteem heeft enkele patiëntenfolders ontwikkeld. Deze zijn hier voor u beschikbaar en indien van toepassing kunt u deze printen en meegeven aan de patiënt.

DM2 Ketenzorg

Folder Diabetes en zelfcontrole

Folder Diabetes en seksualiteit

Folder Diabetes en ziekte

Folder Diabetes en voeding

Folder Diabetes en Ramadan

Folder Diabetes en mondhygiëne

CVRM Ketenzorg

Folder bloeddruk thuis meten

Folder Hart en vaatziekten en voeding

Patienteninformatiebrief CVRM ketenzorg

COPD Ketenzorg

Folder COPD medicatiestop voor spirometrieonderzoek

Folder COPD schema afbouwen ICS

Ouderenzorg Ketenzorg

Folder voor kwetsbare ouderen