Gecombineerde Leefstijl Interventies

Het aanbod van gecombineerde leefstijl interventies in de regio West-Friesland is in ontwikkeling en wordt vanaf 2022 (medio maart-april) aangeboden via de Zorgkoepel.

Wat is GLI?
GLI staat voor Gecombineerde Leefstijl Interventie en richt zich op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. De 3 speerpunten van de GLI zijn: gezonde voeding, gezonde eetgewoonte en gezond bewegen.

Wanneer mag ik deelnemen aan de GLI?
De GLI is bedoeld voor mensen met overgewicht en obesitas. Voor deelname aan de GLI is een verwijzing van de huisarts (of medisch specialist) nodig. Bespreek met de huisarts of u in aanmerking komt voor deelname aan de GLI.

GLI programma’s
In de regio West-Friesland worden de programma’s Cool, BeweegKuur en SLIMMER aangeboden. De GLI-programma’s bestaan uit een begeleidingsfase (12 maanden) en een onderhoudsfase (12 maanden). Er zijn zowel groepssessies als individuele sessies.

GLI aanbieders
De Zorgkoepel biedt de GLI aan via aangesloten GLI aanbieders. Hier vind u binnenkort de GLI aanbieders die zijn aangesloten bij de Zorgkoepel.

Vergoeding
De GLI wordt vergoed vanuit de basisverzekering zonder aanspraak op het eigen risico. Een verwijzing van de huisarts (of medisch specialist) is vereist. De verzekerde ontvangt een volledige vergoeding als de GLI aanbieder een contract heeft. Als e GLI aanbieder niet gecontracteerd is ontvangt de verzekerde een percentage (conform polisvoorwaarden) van het gemiddeld gecontracteerde tarief.

Algemene informatie