Bent u zorgverlener en aangesloten bij Ketenzorg West-Friesland dan kunt u hieronder inloggen op het ketenzorgportaal. Momenteel is dit alleen mogelijk voor de aangesloten pedicures en medewerkers van een aantal huisartsenpraktijken uit West-Friesland.

Ik ben huisarts of praktijkondersteuner

Ik ben pedicure

Ik ben podotherapeut

In de nabije toekomst zullen ook de podotherapeuten voor de ketenzorg diabetes en aangesloten diëtisten voor de CVRM ketenzorg kunnen inloggen. In een later stadium zal ook de patiënt toegang krijgen tot zijn of haar ketenzorgdossier. Dit wordt mogelijk gemaakt voor de ketenzorg diabetes, COPD en CVRM.

Landelijk Schakelpunt
Naast dit portaal werkt KZWF ook met het LSP-ketenbericht. Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is een zorginfrastructuur. Door middel van dit netwerk kunnen zorgverleners medische gegevens van hun patiënten digitaal met elkaar delen. Het LSP is hier speciaal voor ontwikkeld en beveiligd. Om aan te mogen sluiten bij LSP moet het zorginformatiesystemen van de zorgverlener voldoen aan een programma van technische en organisatorische eisen voor goede en veilige uitwisseling van medische gegevens. Om gegevens te mogen uitwisselen moet de zorgverlener gebruik maken van een UZI-pas. De UZI-pas bevestigt, in combinatie met de bijbehorende pincode, de identiteit van de zorgverlener (authenticatie). Daarbij is de uitwisseling alleen mogelijk met uitdrukkelijke toestemming van de patiënt: de opt-in. De patiënt kan hiervoor toestemming geven door middel van een toestemmingsformulier of door mondeling toestemming te geven in de huisartsenpraktijk. Wanneer de patiënt deelneemt aan de ketenzorg en de huisartsenpraktijk is al aangesloten op het ketenzorgportaal dan zal de huisarts of praktijkondersteuner dit met u bespreken.
Voor meer informatie over LSP zie www.vzvz.nl.