18 jan 2017 Diabetes
Cliëntwaarderingsonderzoek 2017

Het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland is steeds op zoek naar mogelijke verbeteringen van de huidige diabeteszorg. Wij willen daarom de mening van cliënten weten over de diabeteszorg die wij in samenwerking met de huisartsen in West-Friesland en de Wieringermeer verlenen. Dit zogenaamde ‘cliëntwaarderingsonderzoek’ wordt uitgevoerd in opdracht van Ketenzorg West-Friesland (Diabetes Zorgsysteem West-Friesland) door een onafhankelijk bureau, ZorgDNA.

Vragenlijst

Het betreft een schriftelijk onderzoek. Vanaf 12 januari 2017 wordt aan cliënten gevraagd wat hun mening is over de zorgverlening. U ontvangt een vragenlijst met een begeleidende brief van het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland. Deze lijst kan schriftelijk worden ingevuld en teruggestuurd, maar invullen via internet kan ook. Niet alle cliënten die diabeteszorg ontvangen, krijgen een vragenlijst. Uit alle cliënten die diabeteszorg ontvangen van Diabetes Zorgsysteem West-Friesland wordt een steekproef getrokken.

Anoniem

Alle antwoorden worden strikt anoniem behandeld, zodat u vrijuit uw mening kunt geven. Wanneer u benaderd bent, bent u vrij om mee te werken of dit te weigeren. Het onderzoek start 12 januari 2017 en wordt eind maart 2017 afgerond. Indien u geen vragenlijst wilt ontvangen, kunt u dit doorgeven aan mevrouw T. Hoovers, manager Ketenzorg West-Friesland: tel.: 0229-219401. Voor eventuele vragen kunt u ook bij haar terecht.