22 jun 2015 Diabetes
NZa brengt standpunt uit over basisverzekerde voetzorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in 2010 een standpunt uitgebracht over welke onderdelen van de voetzorg voor diabetespatiënten in de basisverzekering vallen. Omdat er landelijk enige onduidelijkheid is ontstaan over de vergoeding van de voetzorg heeft de NZa recentelijk onderzoek gedaan en zich hierover uitgesproken. De uitspraak van de NZa heeft gevolgen voor de patiënt ten aanzien van de vergoeding vanuit de basisverzekering en zal voor KZWF ingaan per 1 juli 2015.

Het weghalen van eelt of likdoorns en/of het knippen van teennagels wordt voortaan alleen vergoed vanuit de basisverzekering als er huid- of nagelproblemen zijn waardoor ulcera (zweren) kunnen ontstaan.
Als er geen huid- of nagelproblemen zijn waardoor ulcera (zweren) kunnen ontstaan, is er geen medische noodzaak voor dit onderdeel van de behandeling. De patiënt heeft dan geen recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat de pedicure deze handeling in rekening mag brengen.

Ketenzorg West-Friesland heeft met de aangesloten pedicures afgesproken dat zij beoordelen of er sprake is van huid- en/of nagelproblemen die onder medisch noodzakelijke zorg vallen of niet. De pedicure informeert de patiënt over de kosten van de voetzorg waarvoor hij/zij mogelijk moet bijbetalen.

Zie voor meer informatie: voetzorg