Het toedienen van dexamethason aan COVID-19 patiënten

Het toedienen van dexamethason aan COVID-19 patiënten

16 feb 2021 Diabetes

Het toedienen van dexamethason aan COVID-19 patiënten in de eerste lijn wordt door hetNHG niet aanbevolen. Toch is er een aantal patiënten dat in het kader van COVID-19dexamethason krijgt toegediend in de thuissituatie. Lees hier het gehele protocol; Link: https://diabetes2.nl/dexacovid-document/

Preferentiebeleid van verzekeraars en herhaalrecepten

Preferentiebeleid van verzekeraars en herhaalrecepten

04 jan 2021 COPD Diabetes

Preferentiebeleid van verzekeraars en herhaalrecepten In 2021 zijn een aantal patenten van veelgebruikte  insulines en astma en COPD geneesmiddelen verlopen. Voor VGZ verzekerden met diabetes gaat het daarbij om de insulines  Humuline® , Humalog®  en Novorapid®. Voor astma en COPD gaat het daarbij om de Seretide® Diskus, Symbicort® Turbuhaler en Spiriva® Handihaler, bedoeld voor nieuwe... Lees verder

Ondanks het Zembla tv programma van 10 september j.l.: blijf metformine gewoon gebruiken

Ondanks het Zembla tv programma van 10 september j.l.: blijf metformine gewoon gebruiken

15 sep 2020 Diabetes

‘Blijf metformine gebruiken, er is geen extra veiligheidsrisico’ Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft bij een steekproef in drie varianten van het diabetesmedicijn metformine hoeveelheden van de schadelijke stof NDMA aangetroffen die ‘dichtbij de toegestane limiet’ zitten. Door de onzekerheidsmarge is onbekend of de stof, die waarschijnlijk kankerverwekkend is, net boven of net... Lees verder

Cliëntwaarderingsonderzoek 2017

Cliëntwaarderingsonderzoek 2017

18 jan 2017 Diabetes

Het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland is steeds op zoek naar mogelijke verbeteringen van de huidige diabeteszorg. Wij willen daarom de mening van cliënten weten over de diabeteszorg die wij in samenwerking met de huisartsen in West-Friesland en de Wieringermeer verlenen. Dit zogenaamde ‘cliëntwaarderingsonderzoek’ wordt uitgevoerd in opdracht van Ketenzorg West-Friesland (Diabetes Zorgsysteem West-Friesland) door een onafhankelijk bureau,... Lees verder

NZa brengt standpunt uit over basisverzekerde voetzorg

NZa brengt standpunt uit over basisverzekerde voetzorg

22 jun 2015 Diabetes

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in 2010 een standpunt uitgebracht over welke onderdelen van de voetzorg voor diabetespatiënten in de basisverzekering vallen. Omdat er landelijk enige onduidelijkheid is ontstaan over de vergoeding van de voetzorg heeft de NZa recentelijk onderzoek gedaan en zich hierover uitgesproken. De uitspraak van de NZa heeft gevolgen voor de patiënt... Lees verder