Kwaliteitsverbetering door samenwerking
Ketenzorg West-Friesland werkt samen met een aantal ketenzorgpartners. Zoals het VUmc, het Dijklanderziekenhuis, de Diabetes Vereniging Nederland (DVN) en de betrokken gemeenten in de regio West-Friesland en Wieringermeer. Daarnaast heeft KZWF een samenwerkingsverband met een groot aantal professionele zorgverleners, die als onderaannemer een specifiek stuk van de zorgketen voor zich nemen. Denk aan huisartsen, podotherapeuten, pedicures en diëtisten.

Kijk voor meer informatie over de aangesloten onderaannemers per keten op: