Visie op kwaliteit

Ketenzorg West-Friesland heeft kennis, klantvriendelijkheid en kwaliteit hoog op de agenda staan. Sinds 2011 zijn wij gecertificeerd volgens de ISO 9001:2015 certificering. Een belangrijk bewijs van ons continue streven naar hoogwaardige zorg met een lage drempel. Binnen de organisatie wordt er in hoog tempo efficiënt en effectief gewerkt door een groep bekwame en gemotiveerde medewerkers. KZWF ondersteunt en versterkt het werk van de deelnemende huisartsenpraktijken en ketenpartners. Zo werken we samen aan een continue verbetering van de chronische zorg. Deze hoge ambities worden gesteund door een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem.

Door de bijzondere relatie met de afdelingen Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde en Epidemiologie & Biostatistiek van het EMGO instituut van het medisch Centrum van de Vrije Universiteit (VUmc) te Amsterdam zijn zorg en wetenschappelijk onderzoek sterk met elkaar verweven. Zo wordt er gewerkt volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten en kan er worden ingespeeld op ontwikkelingen en kansen binnen de zorg.