Duurzame zorg als doelstelling
Ketenzorg West-Friesland gaat voor duurzame zorg. Met projecten en innovaties die bijdragen aan een betere kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van zorg en preventie op het gebied van diabetes, COPD en hart- en vaatziekten. Door toepassing van innovaties en informatie-uitwisseling en het creëren van een transparante onderlinge infrastructuur tussen zorgverleners en onderzoekers. De ontwikkeling van standaard zorg naar zorg en –preventie op maat is één van de belangrijkste doelen voor de komende jaren. Innovatieve projecten op het gebied van onderzoek en IT geven vorm en vaart aan die ontwikkeling. Van wetenschappelijke studie tot implementatie van patiëntendossiers en financieel/administratieve functies.