Van onderzoek tot ketenzorgorganisatie
Naar aanleiding van de wetenschappelijke onderzoeksresultaten vanuit de Hoorn-studie werd in 1996 het Diabetes Zorgsysteem opgericht. Dit met als doel het verbeteren van de zorg en het ondersteunen van huisartsen bij het bieden van de best mogelijke diabeteszorg. Het DZS werkt intensief samen met de Westfriese Huisartsenorganisatie (WFHO), het Diabetes Onderzoek Centrum van het VUmc, het voormalig WFG (nu Dijklanderziekenhuis) en de Diabetesvereniging Nederland (DVN). Inmiddels behandelen we ruim 8.000 patiënten op zeven locaties in West-Friesland.

In 2014 is het DZS als expertisecentrum onderdeel uit gaan maken van Ketenzorg West-Friesland. Een organisatie die is ontstaan door de verbreding van de zorg met COPD en CVRM en van waaruit zorg verleend wordt door verschillende zorgverleners, afgestemd op patiënten met een chronische aandoening. Inmiddels is KZWF uitgegroeid tot een sterke samenwerking van huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkassistenten, diëtisten, diabetesverpleegkundigen, podotherapeuten en pedicures. Per 1 januari 2015 maakt KZWF onderdeel uit van Zorgkoepel West-Friesland. Een nieuwe koepelstichting bestaande uit het Diagnostisch Centrum West-Friesland, de Huisartsenpost West-Friesland en Ketenzorg West-Friesland. Zorgkoepel West-Friesland staat voor integrale en continue eerstelijns zorg door het organiseren van optimale patiëntenzorg in de regio en het ontzorgen van de huisartspraktijken.