Professionele omgang met persoonsgegevens
Binnen Ketenzorg West-Friesland worden diverse persoonsgegevens van u als patiënt verwerkt. Dit is essentieel voor een goede behandeling en correcte financiële afwikkeling. Daar wij als gezamenlijke zorgaanbieders uw privacy heel belangrijk vinden, staan integriteit en bescherming binnen onze organisatie hoog in het vaandel. Wij gaan dan ook vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens om volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Ketenzorg West-Friesland beschikt over een privacyreglement waarin de rechten en plichten met betrekking tot persoonlijke informatie beschreven staan.