Scholingsplan 2021

Alle scholingen zijn online tenzij in de uitnodiging anders is aangegeven.

Praktijkondersteuners en huisartsen aangesloten bij KZWF aanmelden via deze link tenzij anders staat aangegeven in een aankondiging/uitnodiging.

Niet ketenpartners aanmelden via link in uitnodiging.

Keten Naam scholing Datum Tijd Doelgroep
 ZKO  Bewegen: ‘vallen en opstaan’                     Klik hier voor de uitnodiging  28 september  19:00 – 21:00  POH-O / WIJK
 DM  Casuïstiek DM                                             Lees hier meer  5 oktober  19.00 – 20.30  HA / POH
 HVZ   CVA nazorg ‘de reis van de patiënt na   CVA’                                                                 Klik hier voor de uitnodiging  12 oktober  19:00 – 20:30  HA / POH
 DM  De nieuwe NHG DM   26 oktober &          4 november  19:00 – 20:30  HA / POH
 HVZ  Casuïstiek CVRM                                           Lees hier meer  9 november  19.00 – 20.30  HA / POH
 ZKO  Intervisie ouderenzorg                               Lees hier meer  9 november  19:00 – 20:30   POH-O
 ZKO   Intervisie ouderenzorg                               Lees hier meer  10 november  15:30 – 17:00   POH-O
 ZKO   Sociale kaart                                                 Klik hier voor de uitnodiging   23 november   19:00 – 21:00 POH-O / WIJK
 HVZ  Perifeer Arterieel Vaatlijden  29 november  n.t.b.  HA / POH