Met VGZ zijn voor 2018 en 2019 afspraken gemaakt over doelmatig voorschrijven in de gecontracteerde ketens, waarbij de mate van nakomen van die afspraken jaarlijks wordt gehonoreerd via een prestatiebeloning. Over 2018 en 2019 zijn de doelen gedeeltelijk behaald, hetgeen aanvankelijk resulteerde in een uitkering van 20% over 2018 en 36% over 2019 van de maximale prestatiebeloning. Na afstemming met VGZ zijn deze percentages verhoogd tot 30% respectievelijk 48%.

Voor de volledigheid: voor 2020 en 2021 zijn, zoals in de overeenkomsten staat beschreven, met betrekking tot de prestatiebeloning realistischer (lees: minder ambitieuze) afspraken gemaakt op het gebied van doelmatig voorschrijven en aanvullende afspraken op het gebied van juist registreren van hoofdbehandelaarschap en het verminderen van praktijkvariatie. Laten we met elkaar streven naar aanzienlijk hogere beloningen dan in 2018 en 2019!