Het VUmc werkt met de huisartsen in de regio en KZWF samen in een zogenaamde academische werkplaats. Het doel van die werkplaats is om wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar diabeteszorg en de daarbij ontstane complicaties met als belangrijkste doel kwaliteitsverbetering.

Met het ondertekenen van het contract ketenzorg KZWF heeft u reeds toestemming gegeven dat uw HIS data wordt uitgelezen door STIZON en dat deze data door KZWF gebruikt wordt voor kwaliteitsverbetering en voor geanonimiseerd wetenschappelijk onderzoek. Het VUmc heeft daarnaast uw specifieke toestemming nodig om het uitlezen van data ook te mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek van de afdeling huisartsgeneeskunde AMC Amsterdam.

De door STIZON/INSZO uitgelezen data worden geanonimiseerd geanalyseerd en zijn niet herleidbaar naar de persoon en naar de huisarts. De VUmc analyses voldoen aan alle wettelijke richtlijnen  zoals de grondwet, de AVG, de WMO en de WGBO. De huisartsen die nog geen apart contract hebben ondertekend met het VUmc ontvangen binnenkort een aparte e-mail met een extra toelichting op bovenstaand verzoek.