Ketenzorg West-Friesland staat voor kwaliteit. In samenwerking met uw eigen huisarts bieden wij u de best mogelijke begeleiding wanneer bij u type 2 diabetes, COPD of het risico op een hart- en vaatziekte is vastgesteld. Met zorg die is afgestemd op uw behoefte. Samen met onze zorgpartners zorgen wij ervoor dat u zo goed mogelijk met uw aandoening om leert gaan.