COPD is de afkorting van Chronic Obstructive Pulmonary Disease. In het Nederlands: Chronische Obstructieve Longziekte. Wanneer u deze diagnose krijgt, is het essentieel om verdere schade aan uw longen tegen te gaan.
De beschadiging aan uw longen kan ontstaan zijn door diverse oorzaken. Roken, astma, longziekte, luchtvervuiling of het inademen van schadelijke stoffen bijvoorbeeld. Maar ook erfelijke factoren kunnen risicoverhogend werken. Wanneer de longblaasjes in uw longen ontstoken raken en kapot gaan, kunnen ze geen zuurstof meer opnemen. Deze schade is blijvend en veroorzaakt klachten als benauwdheid, kortademigheid en hoesten. Maar ook vermoeidheid, verminderde spierkracht en gewichtsverandering komen vaak voor.

  • Rookt u? Stop dan met roken en voorkom verdere schade aan uw longen!
  • Beweeg minimaal 30 minuten per dag! Bij COPD kan het namelijk gebeuren dat de spiermassa en spierkracht afneemt, waardoor het ademhalen nog lastiger wordt.
  • Eet gezond en let op uw gewicht!

Mensen die deelnemen aan het Zorgprogramma COPD hebben de diagnose Chronische Obstructieve Longziekte. Patiënten worden via de eigen huisarts aangemeld bij het zorgprogramma van Ketenzorg West-Friesland.

Bij het Zorgprogramma COPD werken de huisartsen van Ketenzorg West-Friesland nauw samen met andere bij COPD betrokken zorgverleners. Onze organisatie heeft heldere afspraken gemaakt met huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten en specialisten om de zorg meer met elkaar in samenhang te brengen. Daarmee streeft de zorggroep naar de meest optimale zorg voor alle aangemelde patiënten.

Deze ketenzorg is gebaseerd op de landelijke behandelrichtlijnen op het gebied van COPD.
In deze richtlijnen wordt de best mogelijke zorg beschreven die huisartsen kunnen geven aan mensen met chronische longziekte of met een verhoogd risico op deze aandoening.

Bij het Zorgprogramma COPD zijn diverse zorgverleners betrokken. Van huisarts tot diëtist. Stuk voor stuk specialisten op het eigen vakgebied, die elkaar qua kennis en kunde aanvullen en versterken.

Huisarts en Praktijkondersteuner (POH)
Uw huisarts en praktijkondersteuner zijn uw aanspreekpunt. De huisarts is eindverantwoordelijk voor de medische behandeling. Bij de Praktijkondersteuner kunt u tijdens praktijkuren met al uw vragen over COPD terecht. De POH ziet u tenminste één keer per jaar – tenzij u intensievere behandeling nodig heeft – en houdt de huisarts op de hoogte. Tijdens het consult zal de praktijkondersteuner nagaan hoe het met de COPD, de klachten en beperkingen in het dagelijks leven gaat. Ook zal de POH het medicatiegebruik bespreken. Indien dit nodig is, wordt een longfunctiemeting uitgevoerd. Daarnaast biedt de POH begeleiding bij het stoppen met roken en voorziet hij of zij u van belangrijke leefstijladviezen over voeding en beweging. De praktijkondersteuner en huisarts stellen samen met u een zorgplan op.

Begeleiding en doorverwijzing
Binnen het Zorgprogramma COPD kan de huisarts voor specifieke vragen overleg plegen met een specialist zoals de longarts. Ook kunt u door de huisarts of POH doorverwezen worden naar een diëtist die een contract heeft afgesloten met Ketenzorg West-Friesland. U kunt naar een diëtist bij een te lage of te hoge gewicht, ongewenst gewichtverlies of te lage spiermassa. Soms kan begeleiding door een fysiotherapeut nodig zijn voor het aanleren van ademhalingsoefeningen of deelname aan een beweegprogramma. De behandeling door de fysiotherapeut wordt niet vergoed vanuit de ketenzorg. Raadpleeg uw zorgverzekeraar over mogelijke vergoeding van de fysiotherapeut.