Wat is COPD?

COPD is een chronische longziekte waarbij de longen zijn beschadigd. U heeft minder zuurstof en ademen is moeilijker. Hierdoor heeft u minder energie. Normale dingen zoals traplopen, boodschappen doen of aankleden kunnen lastig zijn. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte).

In het kort:

  • COPD is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem.
  • (Mee)roken is de belangrijkste oorzaak.
  • Klachten zijn hoesten, slijm opgeven, benauwdheid en kortademigheid.
  • COPD is niet te genezen.
  • Stoppen met roken, bewegen en een gezond gewicht zorgen ervoor dat de klachten afnemen.

 

Wat is COPD? COPD
COPD is een chronische longziekte
Het longfonds heeft een duidelijk filmpje over wat COPD is, klik hier voor het filmpje

 

Heb ik COPD?
NaamloosDoe de COPD risicotest
Denkt u dat u mogelijk COPD heeft, doe dan de COPD risicotest. Neem bij twijfel altijd contact op met uw huisarts.

 

 

Stoppen met roken Naamloos
Waarschijnlijk weet u wel dat roken ongezond is. Het kan erg moeilijk zijn om te stoppen, maar zeker niet onmogelijk!
Klik hier voor meer informatie

 

 

Beweeg voldoendeNaamloos
Bewegen met COPD kan in het begin moeilijk zijn, u bent mogelijk al benauwd door de COPD en door bewegen wordt dit erger.
Klik hier voor meer informatie

 

Gezonde voeding
NaamloosEen gezonde voeding is belangrijk bij COPD, door de COPD moet het lichaam harder werken. Het is daarom goed op gevarieerd en  gezond te eten zodat u alle voedingstoffen binnen krijgt die u nodig heeft. Klik hier voor meer informatie

 

 

Longaanval Naamloos
Bij een longaanval zijn de klachten opeens erger, dit kan een hele nare ervaring zijn.
Het is belangrijk dat u de signalen van een longaanval leert herkennen zodat u hierop kan reageren.
Klik hier voor meer informatie

Mensen die deelnemen aan het Zorgprogramma COPD worden via de eigen huisarts aangemeld bij het zorgprogramma van Ketenzorg West-Friesland.

Bij het Zorgprogramma COPD werken de huisartsen van Ketenzorg West-Friesland nauw samen met andere bij COPD betrokken zorgverleners. Onze organisatie heeft heldere afspraken gemaakt met huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten en specialisten om de zorg meer met elkaar in samenhang te brengen. Daarmee streeft de zorggroep naar de meest optimale zorg voor alle aangemelde patiënten.

Deze ketenzorg is gebaseerd op de landelijke behandelrichtlijnen op het gebied van COPD.
In deze richtlijnen wordt de best mogelijke zorg beschreven die huisartsen kunnen geven aan mensen met chronische longziekte of met een verhoogd risico op deze aandoening.

Bij wie kan ik terecht?
Bij het Zorgprogramma COPD zijn diverse zorgverleners betrokken. Van huisarts tot diëtist. Stuk voor stuk specialisten op het eigen vakgebied, die elkaar qua kennis en kunde aanvullen en versterken.

Huisarts en praktijkondersteuner (POH)
Uw huisarts en POH zijn uw aanspreekpunt. De huisarts is eindverantwoordelijk voor de medische behandeling. Bij de POH kunt u tijdens praktijkuren met al uw vragen over COPD terecht. De POH ziet u tenminste één keer per jaar – tenzij u meer afspraken nodig heeft – en houdt de huisarts op de hoogte. Tijdens het consult zal de POH nagaan hoe het met de COPD, de klachten en beperkingen in het dagelijks leven gaat. Ook zal de POH het medicatiegebruik bespreken. Indien dit nodig is, wordt een longfunctiemeting uitgevoerd. Daarnaast biedt de POH begeleiding bij het stoppen met roken en voorziet hij of zij u van belangrijke leefstijladviezen over voeding en beweging. De POH en huisarts stellen samen met u een zorgplan op.

Begeleiding en doorverwijzing
Binnen het Zorgprogramma COPD kan de huisarts voor specifieke vragen overleg plegen met een specialist zoals de longarts. Ook kunt u door de huisarts of POH doorverwezen worden naar een diëtist die een contract heeft afgesloten met Ketenzorg West-Friesland. U kunt naar een diëtist bij een te laag gewicht, overgewicht, ongewenst gewichtsverlies of te lage spiermassa.
Soms kan begeleiding door een fysiotherapeut nodig zijn voor het aanleren van ademhalingsoefeningen of deelname aan een beweegprogramma. De behandeling door de fysiotherapeut wordt niet vergoed vanuit de ketenzorg. Raadpleeg uw zorgverzekeraar over mogelijke vergoeding van de fysiotherapeut.