• De kosten voor controlebezoeken bij uw huisarts en praktijkondersteuner worden vergoed door uw zorgverzekeraar en niet verrekend met het eigen risico.
  • De kosten voor longfunctieonderzoek binnen de ketenzorg worden vergoed door uw zorgverzekeraar en niet verrekend met het eigen risico.
  • De kosten voor eventueel laboratoriumonderzoek worden wel verrekend met uw eigen risico. Deze kosten variëren per zorgverzekeraar en zijn afhankelijk van welke onderzoeken worden uitgevoerd.
  • De kosten van een bezoek aan de diëtist van Diëtistenteam Ketenzorg West-Friesland worden binnen het aantal minuten van de door KZWF gecontracteerde zorg vergoed door uw zorgverzekeraar en niet verrekend met het eigen risico.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de financieel/administratieve afdeling via 0229-219401.