CVRM is de afkorting van Cardio Vasculair Risico Management. De medische term voor het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

Veel hart- en vaatziekten ontstaan doordat slagaders langzaam dichtslibben of zelfs verstopt raken. Dit kan grote gevolgen hebben. Denk aan een hartinfarct, angina pectoris, een beroerte, hartfalen of etalagebenen. U loopt een groter risico wanneer u een hoge bloeddruk heeft, een verhoogd cholesterolgehalte of wanneer hart- en vaatziekten in uw familie voorkomen. Ook diabetes mellitus (suikerziekte), reumatoïde artritis, stress, te weinig lichaamsbeweging, overmatig alcoholgebruik, ongezonde voeding, overgewicht en roken vergroten het risico op hart- en vaatziekten.

Het is dan ook van groot belang om risicofactoren op tijd te behandelen en er samen met u voor te zorgen dat u niet (opnieuw) een hart- en vaatziekte krijgt. De kans op een hart- en vaatziekte neemt toe naarmate u ouder wordt en als u al eerder problemen aan uw hart of vaten heeft gehad.

Mensen die deelnemen aan het Zorgprogramma CVRM hebben een verhoogd risico op het (nogmaals) krijgen van hart- en vaatziekten. Patiënten worden via de huisartspraktijk aangemeld bij het zorgprogramma van Ketenzorg West-Friesland.

Bij het Zorgprogramma CVRM werken de huisartsen nauw samen met andere bij CVRM betrokken zorgverleners. Onze organisatie heeft heldere afspraken gemaakt met huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten, en specialisten om de zorg meer met elkaar in samenhang te brengen. Daarmee streeft Ketenzorg West-Friesland naar de meest optimale zorg voor alle aangemelde patiënten.

Deze ketenzorg is gebaseerd op de landelijke behandelrichtlijnen op het gebied van Cardio Vasculair Risico Management. In deze richtlijnen wordt de best mogelijke zorg beschreven die huisartsen kunnen geven aan mensen met een hart- en/of vaatziekten of met een verhoogd risico hierop.

Bij het Zorgprogramma CVRM zijn diverse zorgverleners betrokken. Van huisarts tot cardioloog. Stuk voor stuk specialisten op het eigen vakgebied, die elkaar qua kennis en kunde aanvullen en versterken.

Huisarts en Praktijkondersteuner (POH)
Uw huisarts en praktijkondersteuner zijn uw aanspreekpunt. De huisarts is eindverantwoordelijk voor de medische behandeling. De huisarts of de POH ziet u minimaal één keer per jaar. Tijdens deze controle kijkt hij of zij naar de voor u geldende risicofactoren en wordt de stand van zaken in kaart gebracht. Hierna wordt u geïnformeerd over de risico’s en de behandelmogelijkheden en wordt er samen met u een zorgplan opgesteld, rekening houdend met uw wensen en mogelijkheden. De POH informeert de huisarts na elke controle en beantwoordt uw vragen over hart- en vaatziekten.

Begeleiding en doorverwijzing
Binnen het Zorgprogramma CVRM kan de huisarts voor specifieke vragen overleg plegen met een specialist (cardioloog, neuroloog, internist of vaatchirurg). Soms is verwijzing nodig en neemt de specialist de zorg (tijdelijk) over. Een ander onderdeel van het zorgprogramma is het aanpakken van de risicofactoren, zoals roken of ongezonde voeding. Via de POH krijgt u algemene leefstijl- en voedingsadviezen. In bepaalde gevallen kunt u worden doorverwezen naar een diëtist die een contract heeft afgesloten met Ketenzorg West-Friesland. Op deze site vindt u alle aangesloten zorgverleners.

Zie hier de aangesloten diëtisten CVRM