• De kosten voor controlebezoeken bij uw huisarts en praktijkondersteuner worden vergoed door uw zorgverzekeraar en niet verrekend met het eigen risico. Dit geldt ook voor het advies dat de huisarts zo nodig inwint bij de specialist.
  • De kosten voor eventueel laboratoriumonderzoek worden wel verrekend met uw eigen risico. Deze kosten variëren per zorgverzekeraar en zijn afhankelijk van welke onderzoeken worden uitgevoerd.
  • De kosten voor het maken van het ECG en de belasting van uw eigen risico hangen af van welke zorgaanbieder de ECG uitvoert.
  • De kosten van een bezoek aan de diëtist die aangesloten is bij KZWF (aangesloten diëtisten CVRM) worden binnen het aantal minuten van de door KZWF gecontracteerde zorg vergoed door uw zorgverzekeraar en niet verrekend met het eigen risico.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de financieel/administratieve afdeling via 0229-219401.