Diabeteszorg behoort tot het basispakket van uw zorgverzekeraar. Door wijzigingen in het beleid van zorgverzekeraars wordt het laboratoriumonderzoek per 1 januari 2015 echter wel met het eigen risico verrekend. Concreet houdt dit voor u in dat:

  • de kosten van een bezoek aan de diëtist van KZWFKetenzorg West-Friesland (KZWF) worden geheel vergoed door uw zorgverzekeraar en niet verrekend met het eigen risico.
  • de kosten van een bezoek aan de diabetesverpleegkundige van het KZWF worden geheel vergoed door uw zorgverzekeraar en niet verrekend met het eigen risico.
  • de kosten voor bloed- en urineonderzoek bij het KZWF worden wel met uw eigen risico verrekend. Een indicatie van de kosten is €58,- maar dit bedrag is afhankelijk van de afspraken tussen de zorgaanbieder en de verzekeraar.
  • de kosten van het oogonderzoek bij het KZWF worden vergoed door uw zorgverzekeraar en niet verrekend met het eigen risico.
  • De kosten voor uw diabetescontrole door uw huisarts en praktijkondersteuner worden vergoed en niet verrekend met het eigen risico.
  • Kosten voor eventueel tussentijdse laboratoriumonderzoek op initiatief van uw huisarts worden wel verrekend met uw eigen risico. De kosten variëren per zorgverzekeraar en zijn afhankelijk van welke onderzoeken de huisarts laat uitvoeren.
  • Voetzorg: tijdens de voetcontrole bij het KZWF wordt op basis van uw zorgprofiel vastgesteld of verwijzing naar de pedicure of podotherapeut noodzakelijk is. Bij zorgprofiel 2 of hoger worden de standaardbehandelingen door de pedicure en/of podotherapeut, die aangesloten is bij KZWF, vergoed vanuit de basisverzekering. Deze kosten worden niet verrekend met het eigen risico.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de services afdeling via 0229-219401.