Welke kosten worden vergoed?
Ketenzorg West-Friesland zorgt ervoor dat iedereen die te maken krijgt met een chronische ziekte als diabetes, COPD of hart- en vaatziekten de behandeling krijgt die hij of zij nodig heeft. Daarom maken wij ons samen met de huisartsen en onze andere onderaannemers sterk voor goede zorg tegen redelijke prijzen. Zo dicht mogelijk bij huis. De kosten voor deze zorg worden in principe vergoed uit de basisverzekering en vallen niet onder het verplichte en eventueel vrijwillig gekozen risico. Er zijn echter een paar onderzoeken en behandelingen die wel worden verrekend met het eigen risico. Daarom zetten wij alles even duidelijk op een rij.