Ketenzorg West-Friesland, en in het bijzonder het Diabetes Zorgsysteem als expertisecentrum voor de diabeteszorg, heeft een nauwe samenwerking met de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Diabetes is een sluipende, ingewikkelde ziekte met grote gezondheidrisico’s. Daarom is het van belang om grondig en gedetailleerd wetenschappelijk onderzoek te doen naar het ontstaan van glucose-tolerantiestoornissen (het voorstadium van diabetes), het ontstaan van type 2 diabetes, het ziektebeeld zelf en de verbetering van de diabeteszorg. Door dit onderzoek kan voorkomen worden dat diabetes in de toekomst nog meer slachtoffers maakt.

Diabetes Onderzoek Centrum en Diabetes Zorgsysteem
De meeste wetenschappelijke onderzoeken vinden plaats in het Diabetes Onderzoek Centrum van het VU medisch centrum Amsterdam. De naam Diabetes Zorgsysteem en Diabetes Onderzoek Centrum worden vaak door elkaar gebruikt en hebben dan ook veel met elkaar te maken. Toch is het goed te weten dat het Diabetes Zorgsysteem onderdeel uitmaakt van een aparte zelfstandige organisatie, Ketenzorg West-Friesland. Het wetenschappelijk onderzoek wordt onder verantwoordelijkheid van de Vrije Universiteit uitgevoerd.

Onderzoek en Diabetes Zorgsysteem
In 1996 is, naar aanleiding van de resultaten van de Hoorn-studie, het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland opgericht. De Hoorn-studie had als doel inzicht te krijgen in de schaal waarop diabetes voorkomt en wat de ziekte precies inhoudt. Het bevolkingsonderzoek vond plaats in Hoorn van 1989 tot 1991 onder 2083 willekeurige personen tussen de 50 en 75 jaar. Het leverde een schat aan nieuwe gegevens en informatie op. In 2006 is de nieuwe Hoorn-studie gestart met deze studie hopen wij de gegevens uit 1989 te kunnen vergelijken met de huidige situatie.

Het Diabetes Zorgsysteem biedt sindsdien, dankzij dit soort wetenschappelijke inzichten, duidelijke, deskundige zorg aan diabetespatiënten. De resultaten van alle onderzoeken en studies naar de stofwisselingsziekte worden toegepast in de behandeling van patiënten. Zo wordt onderzoek gedaan naar de mate van zelfcontrole bij het gebruik van insuline en de invloed van leefstijlfactoren. Ook de relatie tussen diabetes en depressiviteit wordt onderzocht.