Achtergrond
In 1989 is in de gemeente Hoorn een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar diabetes (De Hoorn-studie). Er werd gekeken naar het vóórkomen (de prevalentie) van type 2 diabetes en de oorzaken en Hoorn studiegevolgen van het ontstaan van diabetes. Een aselecte steekproef van de inwoners van de gemeente Hoorn tussen de 50 en 75 jaar, leverde uiteindelijk 2484 deelnemers op. Bij zo’n 8% van hen kwam uit het onderzoek naar voren dat er sprake was van diabetes. Inmiddels is dit onderzoek bijna 20 jaar geleden en in die tussentijd heeft wetenschappelijk onderzoek uitgewezen dat diabetes steeds meer voorkomt, door onder andere een veranderde leefstijl/ toename van overgewicht en de vergrijzing van de bevolking. Ondanks deze wereldwijde toename is in Nederland de afgelopen 20 jaar geen grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de prevalentie van diabetes. Daarom is in juli 2006 de Nieuwe Hoorn-studie van start gegaan.

Eerste resultaten
Aan de Nieuwe Hoorn-studie hebben 2807 willekeurig geselecteerde inwoners van de gemeente Hoorn tussen de 40 en 65 jaar oud deelgenomen. Zij hebben een bezoek gebracht aan het Diabetes Onderzoek Centrum, waarbij door middel van een suikerwatertest is gekeken of bij hen sprake is van diabetes. Verder is informatie verzameld over hart- en vaatziekten, leefstijl, voeding en familiegeschiedenis van diabetes. Bij 190 van de 2807 deelnemers is diabetes vastgesteld. Meer dan de helft van hen was hier niet van de op de hoogte. Deelname aan het onderzoek heeft er voor gezorgd dat deze mensen nu goed behandeld kunnen worden, wat complicaties in de toekomst kan voorkomen. Zestien procent van de deelnemers had licht verstoorde glucosewaarden, wat het risico op het ontwikkelen van diabetes in de toekomst sterk verhoogd. Een te hoog cholesterol kwam bij 1 op de 7 deelnemers voor en bij 1 op de 10 mensen werd een licht tot ernstig verhoogde bloeddruk gevonden. Omdat een verhoogd cholesterol en een verhoogde bloeddruk in de toekomst kunnen zorgen voor hart- en vaatziekten is deze opsporing van groot belang geweest.

Het vervolg
Van alle deelnemers aan de Nieuwe Hoorn-studie die toestemming hebben gegeven voor het opvragen van hun medische gegevens, wordt een registratie van ziekte en sterfte bijgehouden. Daarnaast nodigen we alle deelnemers in de komende jaren nogmaals uit om een bezoek te brengen aan het Diabetes Onderzoek Centrum om aanvullende onderzoeken te doen en daarmee de kennis over diabetes en risicofactoren voor het ontstaan van diabetes te verbeteren.