Hoorn studieVervolgonderzoek Nieuwe Hoorn-studie, RISC studie en Hoorn Maaltijd-studie
De afgelopen jaren zijn er in de gemeente Hoorn en omstreken verschillende onderzoeken uitgevoerd naar diabetes waaronder de Nieuwe Hoorn-studie, de RISC studie en de Hoorn Maaltijd studie. Er werd in deze studies gekeken naar het vóórkomen van type 2 diabetes en de oorzaken en gevolgen van het ontstaan van diabetes. In het najaar van 2012 nodigen we de deelnemers nogmaals uit om een bezoek te brengen aan het Diabetes Onderzoek Centrum om te onderzoeken welke veranderingen in het risico op diabetes zijn opgetreden.

DIRECT studieDIRECT studie

Gekoppeld aan het vervolgonderzoek van de bovenstaande studies zullen we twee groepen mensen vragen om mee te doen aan uitgebreidere onderzoeken naar nog onbekende risicofactoren voor het ontstaan van diabetes. Dit is de DIRECT-studie.

Diabetes houdt in dat de suikerwaarden in het bloed verhoogd zijn. In de DIRECT studie willen we onderzoeken bij welke mensen de suikerwaarden in een paar jaar snel stijgen en bij welke mensen dit proces langzamer gaat. Door te kijken waarin deze mensen van elkaar verschillen, zullen we een test gaan ontwikkelen waarmee we in een vroeg stadium al kunnen voorspellen bij wie de glucosewaarden zullen stijgen en bij wie niet. Op deze manier kunnen we in de toekomst hopelijk een beter op de individuele patiënt toegespitste behandeling mogelijk maken. Dat houdt in dat we per persoon kunnen bepalen welke behandeling tot het beste resultaat zal leiden.

In de DIRECT studie worden twee groepen mensen voor een langere tijd gevolgd zodat naar veranderingen in de suikerwaarden gekeken kan worden.

Aantal:

Wat voor mensen: Wie:

Gevolgd voor:

Groep 1

500

Mensen die geen diabetes hebben,   maar wel een verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van diabetes. Deelnemers aan de Nieuwe Hoorn-studie,   de RISC studie en de Hoorn Maaltijd studie

3 jaar

Groep 2

167

Mensen die diabetes type 2   hebben. Mensen uit het Diabetes   Zorgsysteem

1,5 jaar

 

 

 

 

 

 

Als u meedoet aan de DIRECT studie, vragen wij u 2 tot 4 bezoeken aan het Diabetes Onderzoek Centrum VUmc in Hoorn te brengen. U wordt daar uitgebreid onderzocht en getest. Er zal onder andere bloed worden afgenomen en een MRI scan worden gemaakt om het buikvet en het vet in de alvleesklier en de lever te bepalen. Daarnaast wordt er een suikerwatertest of een maaltijdtest uitgevoerd. Verder wordt er informatie verzameld over leefstijl (voeding, lichamelijke activiteit) en medische voorgeschiedenis. Ook zal de ontlasting, urine en teennagels van de proefpersonen worden geanalyseerd op stoffen die mogelijk een snelle bloedsuikerstijging in de komende jaren kunnen voorspellen.