ParelsnoerDe verwachting is dat het aantal diabetespatiënten de komende jaren fors toeneemt door overgewicht, te weinig lichaamsbeweging en slechte eetgewoonten. Ook begint diabetes vaker op een jeugdige leeftijd. In Nederland zijn ongeveer 600.000 mensen gediagnosticeerd met diabetes; daarnaast zijn er naar verwachting 250.000 mensen die nog niet gediagnosticeerd zijn.

Het Parelsnoer Initiatief is een unieke samenwerking tussen de acht Universitair Medische Centra (UMC’s). Het Diabetes Onderzoek Centrum in Hoorn valt onder één van deze centra, namelijk het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Het Parelsnoer Initiatief bundelt gegevens en lichaamsmateriaal van diabetespatiënten uit de acht ziekenhuizen en stelt deze beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Hoe meer gegevens van verschillende patiënten beschikbaar zijn, des te beter wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken, gevolgen en behandelmethoden voor diabetes kan worden uitgevoerd.

Aan alle patiënten van het Diabetes Onderzoek Centrum zal vanaf september 2009 gevraagd worden deel te nemen aan dit onderzoek. Dit houdt in dat er tijdens de jaarlijkse controle eenmalig wat extra buisjes bloed en urine verzameld worden, die opgeslagen worden voor later gebruik bij wetenschappelijk onderzoek. Zo ontstaat een landelijke database (biobank) met lichaamsmateriaal van diabetespatiënten uit alle 8 UMC’s. Tevens zal aan alle deelnemers gevraagd worden een vragenlijst in te vullen over onder andere diabetesduur, complicaties en welbevinden.

Meer informatie is te vinden op www.parelsnoer.org