KZWF maakt afspraken met zorgverzekeraars, zorgprofessionals en andere zorgaanbieders.

Deze afspraken zijn vastgelegd in zorgprogramma´s voor de ketens Diabetes, CVRM en COPD.

Een zorgprogramma beschrijft de totale zorg voor een patiënt:

  • waaruit bestaat de zorg;
  • hoe ziet de zorgplanning eruit;
  • in welke vorm wordt de zorg gegeven;
  • en wie zijn de zorgverleners.

De zorgprogramma’s voldoen aan de landelijke zorgstandaarden. Hiermee bewaakt KZWF de kwaliteit van de zorg.

Zorgprogamma DM:

Zorgprogamma CVRM:

Zorgprogamma COPD:

Zorgprogamma AF:

Zorgprogamma OUDERENZORG: