De Zorgkoepel West Friesland ontvangt de afgelopen periode vragen van patiënten over hun zorgportaal.
Sinds korte tijd staan daar gegevens op die voor u blijkbaar nieuw zijn.
U ziet dan per kwartaal een bedrag van € 0,64 en/of € 3,47met de omschrijving ‘Zorgverbruik Stichting Ketenzorg’.

Wij hopen dat onderstaande toelichting e.e.a. voor u mag verduidelijken.
De € 0,64 is een bedrag dat de huisarts van de zorgverzekeraar ontvangt per ingeschreven patiënt voor ondersteunende werkzaamheden binnen de huisartsenpraktijk.
De € 3,47 is een bedrag wat de huisarts van de zorg verzekeraar ontvangt per ingeschreven patiënt voor een kwaliteitsprogramma dat heet ‘Meer tijd voor de patiënt’.
Patiënten zien alleen het bedrag van € 3,47 als uw huisarts deelneemt aan dit kwaliteitsprogramma.

Belangrijk voor u om te weten is dat u hier zelf geen kosten voor maakt.
Al deze kosten worden door de zorgverzekeraar vergoed aan uw huisarts.

Uiteraard kunt u zich voor vragen ook wenden tot uw eigen zorgverzekeraar.